Mottakssentret /

Hei og velkommen til Bodø Mottakssenters eget nettsted.

Et mottak er en viktig brikke i asyl systemet. Vi skal tilby et enkelt og sikkert botilbud til våre beboere. Vi skal drive informasjonsarbeidet ovenfor våre beboere. Vi skal være bindeledd mellom våre beboere og lokalsamfunn samt de instanser som er delaktig i asylsystemet.

Vi vil gjennom dette nettstedet prøve og informere om våret arbeide og håper at det kan være til nytte både for våre beboere, lokalsamfunnet og våre nærmeste samarbeidspartnere.

 

 

Bodø

Koding og design : ttmin.net