Ta kontroll over fotograferingen.


Tips for bruk av manuelle innstillinger: Film hastighet, lukkertid og blenderåpning.


Fotografer med kontroll

Eksponering og bruk av kameraets innebygde lysmåler:


Lysmåler

ISO (Film hastighet):


Lukkerhastighet:


Lukkerhastighet

Blenderåpning (f-nr):


Blenderåpning

Eksponerings Trianglet:

Kombinasjon blenderåpning, lukkerhastighet og ISO avgjør hvordan bildet vil fremstå. Relasjonene mellom disse faktorene kalles for eksponerings triangelet, se figuren under. Ved manuell fotografering må du vurdere forholdene og hvilke effekter du ønsker å oppnå før du stiller inn og knipser.


eksponeringstriange

Slik gjør du i praksis:


Andre sjekkpunkter før du stiller ISO, f-nr, lukkerhastighet og knipser bildet.


Prøv deg på nettet!

På denne nettsiden kan du teste dine ferdigheter med kamerainnstillinger! Husk og velg manuelle innstillinger!


“Sunny 16” regelen for manuelt å beregne harmoniske ISO, f-nr og lukkertider:

Tabellen under viser forholdet mellom f-nr og lukkerhastighet med ISO satt til 100 på en solfylt, skyfri dag.

F-nr. 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45
Lukketid 1/32000 1/16000 1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 15

“Sunny 16” regelen baserer seg på at sollyset er en rimelig konstant lyskilde mellom kl 10 og kl 17. Regelen har som grunntese at ved f-nr. 16 vil lukkerhastighet være gitt ved 1/[ISO] og at ved hvert nye hele f-nr vil lukkertiden dobbles eller halveres. Dette fremkommer i tabellen over. En kan videre ut fra dette estimere hvilket f-tall en bør bruke ved andre lysforhold også. Tabellen under viser andre etablerte f-nr for andre lysforhold også med ISO satt til 100. Hvis en velger å endre ISO fremfor f-nr'et må lukkerhastigheten tilpasses iht. grunnregelen.


F-tall Forhold Skygge detaljer
16 Skyfritt, solskinn Skarpe skygger
11 Lett overskyet Softe skygger
8 Overskyet Utydelige
5.6 Tungt skydekke Ingen skygger
4 Solnedgang Lange skygger

Hyperfocal distanse; «optimal» skarphet i hele bildedybden

Hyperfocal distanse er nyttig ved fotografering av scener hvor det er meget stor dybdeforskjell på detaljene som skal fotograferes,

typisk landskapsbilder. Metoden egner ser når bakgrunnen går mot tilnærmet uendelig (∞) og en ønsker at alle detaljer

skal fremkomme like skarpe og med ”maksimalt” skarphet. Hyperfocal distanse beregnes ut fra følgende formeloppsett: H = f 2 Nc + f


Tabellen under er utarbeidet ift Canon linse EF-S 15-85mm og distansene er angitt i meter. (Minimumsdiameter for skarphetssirkel" er satt til 0,02mm som er norm for digital SLR)

f \ N 3,5 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 25 29 32
15mm 3,23 2,83 2,52 2,27 2,02 1,8 1,6 1,42 1,27 1,14 1,04 0,88 0,82 0,72 0,64 0,58 0,53
24mm 7,22 6,42 5,78 5,17 4,6 4,08 3,62 3,22 2,9 2,64 2,24 2,08 1,82 1,62 1,46 1,33 1,18 1,02
35mm 13,65 12,29 10,97 9,76 8,66 7,69 6,84 6,16 5,6 4,75 4,41 3,86 3,44 3,1 2,82 2,49 2,15
50mm 25,05 22,37 19,89 17,66 15,68 13,94 12,55 11,41 9,67 8,98 7,86 6,99 6,3 5,73 5,05 4,36 3,96

Her finner du mer informasjon (engelsk) om Hyperfocal distanse