Botein star logo image

BOTEIN.

NET

Velkommen til botein.net

Dette er et nettsted som vil bli brukt hovedsakelig til å utvikle og teste nettsider og web-apper. Navnet på nettstedet er inspirert av stjernen Delta Arietis også kjent som Botein.

I utviklingen av nettsider og apper bruker jeg PHP på server-siden og presenterer dataene på bruker-siden ved hjelp av HTML5 og CSS, Javascrip brukes også på brukersiden, men i liten grad så langt.

Grunnstrukturen på serversiden er gjennom et selvutviklet rammeverk i PHP som jeg har kalt PhpMine. Og en viktig del av utviklingen skjer gjennom dette rammeverket og interaksjonen med koden som er spesifikk til hver nettside og app.

Dette er de sidene/prosjektene som er tilgjengelig på BOTEIN.NET så langt:

Foto er en ren html/css side med en enkel innføring i manuell fotografering. For denne enkle nettsiden er ikke rammeverket PhpMine eller annen server-side behandling brukt.

BodoMottak Var et utviklingsprosjekt for et nettsted for Bodø Mottakssenter. Nettstedet har både et brukergrensesnitt for det som besøker siden og et eget administrasjons grensesnitt for de som skal holde siden oppdatert.

TurIBodo er en nettside med presentasjoner av turmuligheter i Bodø området, i hovedsak utarbeidet med HTML5 og CSS. Det er også lagt på litt javascrip ifm bilde visninger, samt PHP for å håndtere tilbakemeldinger fra besøkende.

Koding og design - Botein.net / 2019 - Trond Torkildsen